Visioner

Visioner för Nora

Inför valet år 2018 ordnade Norakretsen flera olika aktiviteter för att samtala om vad vi vill se ska hända här i kommunen.

Onsdag 31/1. Café Planet: Ett hållbart Nora
Vad är viktigt inför valet 2018? Öppen samtalskväll om vilka frågor Naturskyddsföreningen ska lyfta inför valet för att bidra till en hållbar framtid. Kajsa Grebäck var samtalsledare. 

Onsdag 7/3. Café Planet: Nora – pärlan i Bergslagen. Vad vill våra politiker?
Vem styr över våra drömmar om framtidens Nora? Föreningen bjöd vi in lokala politiker och allmänheten till en dialog om hur vi skapar ett hållbart Nora.  Vi skickade ut 7 frågor innan till samtliga partier. Nedan finns de visioner för Nora år 2030 som de lokala partierna skickat in till föreningen.

Vision 2030 Centerpartiet Nora
Vision 2030 FI Nora
Vision 2030 Landsbygdspartiet Nora
Vision 2030 Liberalerna Nora
Vision 2030 Moderaterna Nora
Vision 2030 MP Nora
Vision 2030 Norapartiet
Vision 2030 Socialdemokraterna Nora
Vision 2030 Vänsterpartiet Nora


Tisdag 22/5. Fira Biologiska mångfaldens dag!

I år satsar vi i Norakretsen på att lyfta fram denna viktiga dag. Det gör vi genom att bjuda in politiker och allmänheten till en lite annorlunda stadsvandring. Vi vandrar runt och samtalar om hur vi skulle kunna öka den biologiska mångfalden i Nora, samt ger praktiska tips på hur var och en kan göra i sin egen närmiljö. Läs mer.


Måndag 28/5. Hearing med politiker om landsbygden

De lokala byalagen har tillsammans med LRF och Naturskyddsföreningen bjudit in till en samtalskväll om hur de ser på utvecklingen i HELA kommunen, med fokus främst på de som bor på landsbygden. Inbjudan.  Lokal: församlingshemmet.