Skolträdgården i Gyttorp

En myllrande, ätbar skolträdgård i Nora

– Tillsammans gör vi det möjligt!

Det roliga arbetet med skolträdgården fortsätter. Skolans klasser har ibland haft olika ansvarsområden som de sköter. Eleverna har drivit upp plantor och planterat i skogsträdgården. Vi odlar grönsaker i odlingslådorna, rensar och underhåller örtagården och alla planterade växter, bärbuskar och fruktträd. Pillabyrinten som planterades våren 2017 har tagit sig jättefint och är en mycket uppskattad lekplats!

 

Genomförda aktiviteter under 2020:

  • 14 maj. Arbetsdag med vårstädning och plantering av mer växter i skogsträdgården. INSTÄLLT p g a coronapandemin.
  • 28 juni. Visning  av skolträdgården under ”Tusen trädgårdar. Tid: 10-14. Naturskyddsföreningen visar runt och berättar om arbetet med att skapa en ätbar, pedagogisk och lekvänlig skolträdgård. Tusen trädgårdar arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård, Gunnel Carlsons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet i samarbete med närmare tusen trädgårdsägare.

Bakgrund
Våren 2016 påbörjade Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet tillsammans med lärare och elever anläggandet av en spännande pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolans skolgård. Projektet har uppmärksammats av flera media. Detta kan du läsa om på projektets Facebook-sida: Gyttorps skolträdgård”.

Vi arbetar ihop med Olle Andersson, en permakulturdesigner som även skapat en plan över skolområdet. Skogsträdgården, med nöt- och fruktträd, bärbuskar och ätbara perenna växter ska utvecklas utifrån permakulturens grundprinciper, där man använder naturen som förebild.

Under 2017 fortsatte arbetet med att utveckla trädgården på Gyttorpsskolan. Bl.a. planterades en pil-labyrint, några alar, fruktträd och vi påbörjade plantering av fleråriga växter i den blivande skogsträdgården, samt odlade potatis på ett nytt spännande sätt. Bild-dokumentation från andra året i skolträdgården.

Hösten 2018 anordnades en permablitz då skolans elever, deras föräldrar, skolpersonal och Naturskyddsföreningen under fyra timmar planterade totalt hundra träd, buskar och perenna växter i skogsträdgården. Totalt deltog ca hundra personer i arbetet, varav merparten var elever.

Utvecklandet av skolans skolträdgård ska pågå under flera år och är ett sätt att både göra skolområdet mer ”lekvänlig” och inbjudande, och samtidigt ge insikt och praktisk kunskap hos både unga och vuxna om kopplingen mellan mat, hälsa och naturen. Ambitionen är att skolans skolträdgård ska blir en uppskattad och lärorik utemiljö/lekplats som även kan inspirera andra skolor i Sverige.

 

Stötta gärna arbetet med skolträdgården

Det finns möjlighet att vara med och medfinansiera skolträdgården, för inköp av t ex nöt- och fruktträd, bärbuskar, kryddor och ätbara växter. Alla bidrag är värdefulla!

swish-logo-utan-bakgrundSwisha ditt bidrag till: 123 6416 226. Ange ”Skolträdgården”, ert namn, ev företagsnamn. 

Eller sätt in pengar på Nora Naturskyddsförenings bankkonto: 81919-140 656 257.

Vill du bidra med annat?
T ex ätbara plantor, frön, trädgårdsredskap, odlingsmaterial, gödsel, virke. Kontakta Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.

Kontaktpersoner i projektet:

Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.
catharina.modh@skola.nora.se, 0587-811 18.

Roland Stanbridge, Naturskyddsföreningen i Nora.
stanbridger@yahoo.se, 0707-333 700.

Ankie Rauséus, Naturskyddsföreningen i Nora.
ankie.rauseus@telia.com, 070-280 74 66.

Kajsa Grebäck, 
Naturskyddsföreningen i Nora.
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se, 072-546 01 06.

Framtidsskiss/plan över skolområdet som permakulturdesigner Olle Andersson gjort.

Skiss_Gyttorpsprojektet

logos

Bilder från det pågående arbetet