Skolträdgården i Gyttorp

En myllrande, ätbar skolträdgård i Nora

– tillsammans gör vi det möjligt!

Under 2017 fortsatte vi arbetet med att utveckla trädgården på Gyttorpsskolan. Bl.a. planterat en pil-labyrint, planterat alar, fruktträd  och påbörjat plantering av fleråriga växter i den blivande skogsträdgården, samt odlat potatis på ett nytt spännande sätt. Bild-dokumentation från andra året i skolträdgården.

Ha koll på vår hemsida och på Facebook eller hör av dig till Ankie Rauséus ankie.rauseus@telia.com, om du vill vara med.

Bakgrund
Våren 2016 påbörjade Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet tillsammans med lärare och elever anläggandet av en spännande pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolans skolgård. Projektet har uppmärksammats av flera media. Detta kan du läsa om på projektets Facebook-sida: Gyttorps skolträdgård”.

Vi arbetar ihop med Olle Andersson, en permakulturdesigner som även skapat en plan över skolområdet. Skogsträdgården, med nöt- och fruktträd, bärbuskar och ätbara perenna växter ska utvecklas utifrån permakulturens grundprinciper, där man använder naturen som förebild.

Utvecklandet av skolans skolträdgård ska pågå under flera år och är ett sätt att både göra skolområdet mer ”lekvänlig” och inbjudande, och samtidigt ge insikt och praktisk kunskap hos både unga och vuxna om kopplingen mellan mat, hälsa och naturen. Ambitionen är att skolans skolträdgård ska blir en uppskattad och lärorik lekplats som även kan inspirera andra skolor i Sverige.

 

Stötta gärna arbetet med skolträdgården

Det finns möjlighet att vara med och medfinansiera skolträdgården, för inköp av t ex nöt- och fruktträd, bärbuskar, kryddor och ätbara växter. Alla bidrag är värdefulla!

swish-logo-utan-bakgrundSwisha ditt bidrag till: 123 6416 226. Ange ”Skolträdgården”, ert namn, ev företagsnamn. 

Eller sätt in pengar på Nora Naturskyddsförenings bankkonto: 81919-140 656 257.

Vill du bidra med annat?

T ex ätbara plantor, frön, trädgårdsredskap, odlingsmaterial, gödsel, virke. Kontakta Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.

 

Kontaktpersoner i projektet:

Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.
catharina.modh@skola.nora.se, 0587-811 18.

Roland Stanbridge, Naturskyddsföreningen i Nora.
stanbridger@yahoo.se, 0707-333 700.

Ankie Rauséus, Naturskyddsföreningen i Nora.
ankie.rauseus@telia.com, 070-280 74 66.

Kajsa Grebäck, 
Naturskyddsföreningen i Nora.
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se, 072-546 01 06.

 

Skiss_Gyttorpsprojektet

logos

Bilder från det pågående arbetet