Aktiviteter 2018

En myllrande, ätbar skolträdgård i Nora

– tillsammans gör vi det möjligt!

Det roliga arbetet med skolträdgården har fortsatt. Skolans klasser har under 2018 haft olika ansvarsområden som de skött löpande. Eleverna drev upp pumpaplantor och planterade i skogsträdgården, vi odlade grönsaker i odlingslådorna, rensade och underhöll örtagården och alla planterade växter, bärbuskar och fruktträd. Pillabyrinten som planterades våren 2017 har tagit sig jättefint och är fortfarande en mycket uppskattad lekplats!

Genomförda aktiviteter under 2018:

  • 14 maj. Arbetsdag med rensning, gödsling i odlingarna samt ”tuktning” av pil-labyrinten. Tid: 10-15.
  • Söndag 1 juli. Visning mellan kl 10.00-13.00 av skolträdgården under ”Tusen trädgårdar. Tusen trädgårdar arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård, Gunnel Carlsons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet i samarbete med närmare tusen trädgårdsägare.
  • Torsdag 6 sep. Öppet Hus & permablitz (stor plantering/arbetsdag) i skogsträdgården. Tid: 14.30-20.00. Avslut med eldshow.

Ha koll på vår hemsida och på Facebook eller hör av dig till Ankie Rauséus ankie.rauseus@telia.com, om du vill vara med.


Bakgrund
Våren 2016 påbörjade Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet tillsammans med lärare och elever anläggandet av en spännande pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolans skolgård. Projektet har uppmärksammats av flera media. Detta kan du läsa om på projektets Facebook-sida: Gyttorps skolträdgård”.

Vi arbetar ihop med Olle Andersson, en permakulturdesigner som även skapat en plan över skolområdet. Skogsträdgården, med nöt- och fruktträd, bärbuskar och ätbara perenna växter ska utvecklas utifrån permakulturens grundprinciper, där man använder naturen som förebild.

Under 2017 fortsatte arbetet med att utveckla trädgården på Gyttorpsskolan. Bl.a. planterade vi en pil-labyrint, alar, fruktträd  och påbörjade plantering av fleråriga växter i den blivande skogsträdgården, samt odlade potatis på ett nytt spännande sätt. Bild-dokumentation från andra året i skolträdgården.

Utvecklandet av skolans skolträdgård ska pågå under flera år och är ett sätt att både göra skolområdet mer ”lekvänlig” och inbjudande, och samtidigt ge insikt och praktisk kunskap hos både unga och vuxna om kopplingen mellan mat, hälsa och naturen. Ambitionen är att skolans skolträdgård ska blir en uppskattad och lärorik utemiljö/lekplats som även kan inspirera andra skolor i Sverige.

 

Stötta gärna arbetet med skolträdgården

Det finns möjlighet att vara med och medfinansiera skolträdgården, för inköp av t ex nöt- och fruktträd, bärbuskar, kryddor och ätbara växter. Alla bidrag är värdefulla!

swish-logo-utan-bakgrundSwisha ditt bidrag till: 123 6416 226. Ange ”Skolträdgården”, ert namn, ev företagsnamn. 

Eller sätt in pengar på Nora Naturskyddsförenings bankkonto: 81919-140 656 257.

 

Vill du bidra med annat?

T ex ätbara plantor, frön, trädgårdsredskap, odlingsmaterial, gödsel, virke. Kontakta Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.

 

Kontaktpersoner i projektet:

Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.
catharina.modh@skola.nora.se, 0587-811 18.

Roland Stanbridge, Naturskyddsföreningen i Nora.
stanbridger@yahoo.se, 0707-333 700.

Ankie Rauséus, Naturskyddsföreningen i Nora.
ankie.rauseus@telia.com, 070-280 74 66.

Kajsa Grebäck, 
Naturskyddsföreningen i Nora.
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se, 072-546 01 06.

 

Skiss_Gyttorpsprojektet

logos