Nora Naturskola

Naturskolan drivs av Naturskyddsföreningen i Nora på uppdrag av Nora kommun. Hösten 2018 anställdes pedagog Lotta Sörman på Nora Naturskola.

Läs om Naturskolans pedagog Lotta Sörman:
Mitt uppdrag är att arbeta med utomhuspedagogik i alla ämnen mot skolorna i kommunen. Jag är legitimerad lärare i NO, Teknik, Idrott, Bild åk 3 – 6 samt Slöjd (textil) åk 1-9. Utbildningen är kompletterad med utomhuspedagogik eftersom jag ville ha fler verktyg när jag märkte att mina elever gillade att vara utomhus. Min gamla svampkonsulentutbildning har jag haft stor nytta av i mitt lärarjobb då eleverna brukar vara väldigt intresserade av att undersöka olika svamparter.Innan jag blev lärare utbildade jag mig inom trädgård och drev, bland annat, en kommersiell grönsaksodling på deltid. Jag har även jobbat på olika visningsträdgårdar med odling och guidning.

När jag jobbade som lärare på Hovstaskolan i Örebro startade jag en skolträdgård som var mycket uppskattad av både elever och personal. Mellan 1988-1990 arbetade jag som en av lärarna på Ekologibussen, den rullande naturskolan, i Örebro kommun. Jag har även jobbat med återvinning och kompostering i Örebro kommun.

Mitt uppdrag på naturskolan är att kostnadsfritt erbjuda skolorna olika utomhusaktiviteter kopplade till läroplanen. Forskning visar att utomhuspedagogik underlättar lärandet, minskar konflikter, ökar koncentrationen och förbättrar den psykiska och fysiska hälsan.

Kontakta Lotta Sörman
lotta.sorman@naturskyddsforeningen.se eller sms 070-340 30 13.
Folder om Naturskolans pedagog Lotta Sörman
Folder: Detta erbjuder Nora Naturskola.

 

Sommar 2020, v.26-32

Sommaraktiviteter program.

Ansvarig pedagog:

v.26-27 Lotta Sörman

v.28-32 Lone Nilsson, kontakt 0730-26 66 61

Med tanke på corona-pandemin gör vi vad vi kan för att begränsa smittspridning. Stora sällskap bör föranmäla sig. Vi har med handsprit och rengör redskapen då och då. Om många kommer samtidigt sprider vi ut oss och håller oss till vår grupp. Känner du minsta symptom på förkylning, stanna hemma tack!

 

Våren-sommaren 2018

Tidigare år har Naturskolan varit ute med SFI-klasser och ensamkommande ungdomar, jobbat med ett skogsprojekt, ordnat lärarfortbildningar samt ordnat sommaraktiviteter på Alntorps ö. Se bilddokumentation och läs mer om vår verksamhet under övriga ”Naturskolan”-flikar här på webben.

Gyttorps skolträdgård

Naturskyddsföreningen i Nora fortsätter vårt arbete med att utveckla skolträdgården på Gyttorpskolan. Läs mer på denna sida och ”Gyttorps skolträdgård” på Facebook. Om du vill veta mer eller hjälpa till hör av dig till Ankie Rauséus 070-280 74 66  ankie.rauseus@telia.com.

Du kan också bidra ekonomiskt till att utveckla skolträdgården. Swisha då ditt bidrag till: 123 6416 226, ange ”Skolträdgården”, ert namn, ev företagsnamn. Eller sätt in pengar på Naturskyddsföreningen i Noras bankgiro 837-7426.

Tack till

Nora kommun, Hopajola, Vilt- och naturvårdskommittén och LONA som är med och finansierar verksamheten av Nora Naturskola. Vill du veta mer om vårt arbete med naturskolan, kontakta Kajsa Grebäck 070-337 54 04 kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se.