Utomhuspedagog sökes till Nora Naturskola

Nu utökar vi verksamheten i Nora Naturskola! Vill du söka tjänsten som utomhuspedagog? Eller känner du någon som borde göra det? Tipsa då gärna vidare! Nora Naturskola drivs av Naturskyddsföreningen i Nora, på uppdrag av Nora kommun. Idag arbetar en pedagog på deltid, och nu ska verksamheten utökas. Vi arbetar med alla stadier i grundskolan […]

Läs mer

NAMNINSAMLING FÖR ALNTORPS Ö

Naturskyddsföreningen i Nora och Nora Biologiska Förening vill stoppa kommunens planer på att avverka skog på Alntorps ö. Politiker och tjänstemän borde lyssna på de rekommendationer som olika myndigheter och naturvårdskunniga gett! För Noras bästa vill vi riva upp beslutet och stoppa avverkningen på Alntorps ö. Detta för klimatet, friluftslivet och den biologiska mångfalden på […]

Läs mer

Nu drar sommarlovsaktiviteterna igång!

NATURKUL MED NORA NATURSKOLA 2022 Under sommarlovet anordnar Naturskyddsföreningen i Nora åter gratis aktiviteter genom Nora Naturskola, som vi driver. Aktiviteterna riktar sig i första hand till barn 9-13 år, men yngre barn är välkomna tillsammans med förälder eller annan vuxen. Aktiviteterna pågår tisdag-torsdag mellan 28 juni-4 augusti (v 26-31). Ingen föranmälan behövs. Sommarlovsaktiviteterna finansieras […]

Läs mer

Lotta Sörman prisas för sitt arbete

Norakretsens Lotta Sörman har tilldelats silverfalken!! Naturskyddsföreningens utmärkelse ”Silverfalken” delas ut till ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Årets utdelning gjordes under Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 14–15 maj 2022, där fyra personer tilldelades denna utmärkelse. Här är juryns motivering: Lotta Sörman, medlem i Norakretsen […]

Läs mer

Vi firar Biologiska mångfaldens dag!

Den 22 maj kl 10-12 firar vi i Norakretsen biologiska mångfaldens dag med en guidning i naturreservatet Älvhytteängen i Älvhyttan. Naturvårdare Karin Bäck berättar om platsen, dess natur och hur den har fungerat i kulturlandskapet,och vad det är som gör att det är så viktigt att dessa ängar finns kvar.Häng med på en skön förmiddag, […]

Läs mer

Vill du sommarjobba på Nora Naturskola?

Vi söker 2 utomhuspedagoger till Nora naturskola för sommarjobb 2022! Under sommaren erbjuder Naturskolan roliga aktiviteter för barn och vuxna, såsom att göra bihotell, håva småkryp, slåtter, lupptäcktsfärd, holkbygge, odling, hantverk, foto och mycket mer. Aktiviteterna sker på publika platser i Nora, t ex på Alntorps ö, Skolparken, Gyttorp och på Järntorgsskolan. Läs mer vad […]

Läs mer