Aktiviteter 2017

Skolträdgården i Gyttorp

Vi arbetar för att skapa en myllrande och ätbar skolträdgård på Gyttorpskolan. Under 2017 fortsatte vi arbetet med att utveckla odlingarna och fler delar av skolområdet. Bland annat har vi planterat en pil-labyrint, planterat alar, fruktträd och påbörjat plantering av fleråriga växter i den blivande skogsträdgården, samt odlat potatis på ett nytt spännande sätt. Bild-dokumentation från andra året i skolträdgården.

Utvecklandet av skolans skolträdgård ska pågå under flera år och är ett sätt att både göra skolområdet mer ”lekvänlig” och inbjudande, och samtidigt ge insikt och praktisk kunskap hos både unga och vuxna om kopplingen mellan mat, hälsa och naturen. Ambitionen är att skolans skolträdgård ska blir en uppskattad och lärorik lekplats som även kan inspirera andra skolor i Sverige.

 

Bakgrund
Våren 2016 påbörjade Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet tillsammans med lärare och elever anläggandet av en spännande pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolans skolgård. Projektet har uppmärksammats av flera media. Detta kan du läsa om på projektets Facebook-sida: ”Gyttorps skolträdgård”.

Vi arbetar ihop med Olle Andersson, en permakulturdesigner som även skapat en plan över skolområdet. Skogsträdgården, med nöt- och fruktträd, bärbuskar och ätbara perenna växter ska utvecklas utifrån permakulturens grundprinciper, där man använder naturen som förebild.