Föreningen

Kontakt

Styrelsen Naturskyddsföreningen Nora 2016

Naturskyddsföreningen i Noras styrelse 2016

Styrelsen år 2019-20

Ordförande Henrik Perrin, 070-946 04 20, henrikperrin@hotmail.com
Vice ordf. Kajsa Grebäck, 070-337 54 04, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se
Kassör Lena Bjärmark, 070-175 71 25, bjarmark@gmail.com
Sekreterare Ankie Rauséus, 070-280 74v66, ankie.rauseus@telia.com,
Ledamöter
Roland Stanbridge, 0707-333 700, stanbridger@yahoo.se,
Erik Rottier, Wanja Hjalmarsson.

Verksamhetsberättelse NF Nora 2018

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

Över 220 000 människor gör skillnad! Vi arbetar alla för en hållbar framtid, för att rädda naturens liv, för att främja människors hälsa och verka för globala hållbara lösningar på nutidens och framtidens utmaningar. Nu behöver vi bli fler!

Naturskyddsföreningens arbete är viktigt. Viktigt för att vi alla tillsammans skapar en ljus och hållbar framtid för oss själva – och framtidens människor. Och det är bråttom. Tillsammans ska vi göra jordklotet och människan friskare genom att bl a öka binas möjligheter att pollinera och ge möjlighet att producera mat åt människor.

Bli medlem här

Meddela oss din mailadress

Det är mycket värdefullt att vi kan komplettera Naturskyddsföreningens medlemsregister så vi lätt kan meddela om det blir någon ändring i programmet, t ex om något blir inställt eller någon ny programpunkt tillkommer. Meddela din mailadress till ankie.rauseus@telia.com. Tack!

Skatviksgrottorna (red. till mindre än 3 MB)

Skatviksgrottorna. Foto: Kajsa Grebäck.