Föreningen

Kontakt

Styrelsen Naturskyddsföreningen Nora 2016

Styrelsen Naturskyddsföreningen Nora 2016

Styrelse Naturskyddsföreningen Nora

Ordförande Henrik Perrin, 070-946 04 20, henrikperrin@hotmail.com
Vice ordf. Kajsa Grebäck, 070-337 54 04, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se
Kassör Lena Bjärmark, 070-175 71 25, bjarmark@gmail.com
Sekreterare Erik Borg, 070-309 98 15, borg.skrekarhyttan@gmail.com
Ledamöter Roland Stanbridge, stanbridge@yahoo.se och Karin Bäck
Suppleant/ Webb: Susann Rickan, 073-022 80 56, info@rickan.se

Vi saknar en valberedning – och behöver hjälp!

Vi behöver en valberedning som kan förbereda inför årsmötets val av styrelse nästa år. Två eller tre personer som kan tänka sig att komma upp med namn på nya styrelsemedlemmar och ringa några samtal till dessa och höra sig för om intresse. Ett väldigt viktigt arbete för att föreningen ska leva kvar i Nora. Vi i styrelsen får inte vara med i valberedningendärför måste vi hitta några bland er medlemmarna. Snälla ni, ställ upp! Två personer och några timmar av er dyrbara tid. Det är allt som vi vill och behöver.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

203 000 människor gör skillnad. Vi arbetar alla för i morgon och framtiden, för att rädda naturens liv, för att främja människors hälsa och verka för globala hållbara lösningar på nutidens och framtidens möjligheter. Nu behöver vi bli fler!

Naturskyddsföreningens arbete är viktigt. Viktigt för att vi alla tillsammans skapar en ljus och hållbar framtid för oss själva – och framtidens människor.

Och det är bråttom. Tillsammans ska vi göra jordklotet och människan friskare genom att öka binas möjligheter att pollinera och ge möjlighet att producera mat åt människor.

Bli medlem här

Meddela oss din mailadress

Det vore mycket värdefullt om vi kan komplettera Naturskyddsföreningens krets medlemsregister så kan vi lätt meddela om det blir någon ändring i programmet, t ex om något blir inställt eller någon ny programpunkt kommer fram under hösten. Meddela din mailadress till ankie.rauseus@telia.com. Tack!

Skatviksgrottorna (red. till mindre än 3 MB)

Skatviksgrottorna. Foto: Kajsa Grebäck.