Vattning & aktiviteter sommaren 2016

Gyttorpskolans ätbara skolträdgård

– Vattning & aktiviteter sommaren 2016

Tillsammans har vi nu kommit en bit på väg i anläggandet av en pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolan, utifrån permakulturens principer. Ett stort tack till er föräldrar för att ni engagerar er och hjälper oss att skapa detta!

Här kommer information till er som vattnar i sommar:

  • Vattningsutrustning, slangar, spridare m m – finns i trädgårdsförrådet med odlingsskissen på utsidan. Kod: 000.
  • Olles vattningsskiss – med tips på ungefärlig vattningstid per område sitter på insidan av dörren till trädgårdsförrådet. Vattningstid totalt (vid behov) är ca 2 timmar.
  • Vattningsschema – finns i pappersform i förrådet. Fyll i var och när du vattnat så är det lättare att hålla koll och hjälpas åt. Dessutom finns möjlighet att skriva meddelanden till varandra på separat papper vid behov.
  • Kontaktuppgifter – namn, ansvarsvecka och mobilnr finns bifogat, och även uppsatt på väggen i förrådet.
  • Facebook – Fota gärna och skriv några rader på FB-sidanGyttorps skolträdgård”.
  • Trädgårdsträffar & resor i sommar

Alla intresserade är välkomna på några ”öppna” gemensamma träffar vid skolträdgården då vi hjälps åt att rensa, vattna, skylta, binda upp växter och utbyta odlingserfarenheter samtidigt som barnen leker och hjälper till.

Datumförslag: sön 3/7 kl 16.30, mån 18/7 samt sön 14/8 kl 16.00. Tag gärna med egen dryck så ordnar Naturskyddsföreningen lite tilltugg J.

Studieresa till Dalarna 27 juli
Följ med på en studieresa onsdag 27/7 till Permakultur Stjärnsund och deras skogsträdgård m m i södra Dalarna. Anmälan sker snarast till Ankie, ankie.rauseus@telia.com.

Nordisk permakulturfestival 4-7 augusti

Roland Stanbridge från Naturskyddsföreningen (NF) kommer att åka på festivalen 4-7/8 som i år är i Finland. Det finns möjlighet för fler som vill lära sig om permakultur att följa med, men det är bråttom att anmäla sig (innan festivalbiljetterna är slut). NF kan stå för kursavgift och resa (ej flyg!) för några deltagare som vill vara med att utveckla skolträdgården framöver, så tag chansen J. Kontakta Roland snarast om du vill åka!

[if gte vml 1]><v:shapetype id=”_x0000_t75″ coordsize=”21600,21600″ o:spt=”75″ o:preferrelative=”t” path=”m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe” filled=”f” stroked=”f”> <v:stroke joinstyle=”miter” /> <v:formulas> <v:f eqn=”if lineDrawn pixelLineWidth 0″ /> <v:f eqn=”sum @0 1 0″ /> <v:f eqn=”sum 0 0 @1″ /> <v:f eqn=”prod @2 1 2″ /> <v:f eqn=”prod @3 21600 pixelWidth” /> <v:f eqn=”prod @3 21600 pixelHeight” /> <v:f eqn=”sum @0 0 1″ /> <v:f eqn=”prod @6 1 2″ /> <v:f eqn=”prod @7 21600 pixelWidth” /> <v:f eqn=”sum @8 21600 0″ /> <v:f eqn=”prod @7 21600 pixelHeight” /> <v:f eqn=”sum @10 21600 0″ /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok=”f” gradientshapeok=”t” o:connecttype=”rect” /> <o:lock v:ext=”edit” aspectratio=”t” /> </v:shapetype><v:shape id=”Bildobjekt_x0020_1″ o:spid=”_x0000_s1026″ type=”#_x0000_t75″ style=’position:absolute;margin-left:0;margin-top:76.6pt;width:179.1pt;height:134.25pt;z-index:-251658752;visibility:visible;mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:left;mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin’ stroked=”t” strokecolor=”#00b050″ strokeweight=”3pt”> <v:imagedata src=”cid:image001.jpg@01D1D250.232E2B60″ o:title=”” /> <w:wrap type=”tight”/> </v:shape><![endif][if !vml]

[endif]

Kontaktuppgifter vid anmälningar, frågor och praktiska problem:

Roland Stanbridge, Naturskyddsföreningen. stanbridger@yahoo.se 0707-333 700
Ankie Rauséus, Naturskyddsföreningen. ankie.rauseus@telia.com 070-280 74 66
Mona Ericsson (engagerad granne i gula huset): 070-342 50 44
Fritids 0587–811 21, 070-251 82 70

 

 

Ha en riktigt grön, skön och fin sommar!
/Hälsar vi i Naturskyddsföreningen Nora