Program våren 2017

Välkommen på våra aktiviteter!

Ladda ner och skriv ut programmet för vårterminen 2017

7 – 22 februari, Översiktsplanen.

Vi och Omställning Nora har gjort en utställning på biblioteket med tankar kring översiktsplanen. Välkommen att ta del av våra idéer och kom med egna förslag.

Torsdag 16 februari. Diskussionskväll om planen. Plats: Biblioteket kl 18.00.

Lördag 4 mars, NoraNatt.

Café Planet Samtal runt en kaffekopp & bilder av Kajsa Grebäck. Café Slottspigorna, Kvarnv. 7 20.00, 21.30 och 22.15 Öppet 18.30-23.00 Övrigt om Noranatt se: www.nora.se.

18-26 mars, Ugglelyssning.

Eftersom chansen att höra ugglor är väderberoende så hör vi av oss när det blir en lämplig kväll. Intresseanmälan till Kajsa Grebäck kajsa@craftart.se eller Peter Bernövall 070-212 36 58 om du vill följa med. Samarrangemang med Nora biologiska förening.

27 mars, Årsmöte.

Efter årsmötet: Lena Hellström reflekterar kring naturskydds- och miljöarbetet inför framtiden. Vem och vilka ska förvalta kunskaper, intresse och värderingar i framtiden? Hur skapas relationer som gör naturen viktig och värdefull för våra barn, barnbarn, nya svenskar m fl? Tid: Årsmötet startar kl 18.00 därefter fika och föredrag.

Tisdag 11 april, Café Planet om vatten.

Café Slottspigorna kl 18.00-20.30. Vill du ha en matig macka så beställa gärna det några dagar innan 073-999 86 09.

Torsdag 27 april. Utflykt till Saxen

för gammal och ung. Vi spanar och lyssnar efter vårfåglar och lekande grodor. Brasa. Tag med att grilla om du vill! Ledare: Karin Berg och Peter Bernövall. Tid: kl 18 på torget i Nora för samåkning. Samarr. med Nora biologiska förening.

Torsdag 11 maj. Utflykt till Meshatten-Håkansbodaberget

Karta Meshatten

Nytt naturreservat i Nora kommun med Intressant bergslagsnatur. Ledare: Roland Thuvander och Peter Bernövall. Tid: kl 18.00 på torget i Nora för samåkning. Samarr. med Nora biologiska förening.

Onsdag 17 maj. Utflykt till Kvismaren

Gråhakedopping

Otroliga fågelmarker med svarttärnor, havsörnar, grå- och svarthakedoppingar, näktergalssång osv. Tid: kl 18.00 på torget i Nora för samåkning. Ledare: Roland Thuvander. Samarr: Nora biologiska förening.

Söndag 21 maj. Åsbosjön runt på cykel

Rödstjärt

Upplev en speciell morgon med ett 80-tal olika fågelarter. Tid: kl 06.00 på torget i Nora. Ledare: Anders Carlberg, Nora biologiska förening.

Tisdag 30 maj. Café Planet: Testa ditt klimatavtryck!

Kom och lär dig hur du kan testa ditt klimatavtryck, och passa på att dela med dig av dina smarta klimattips.

Maja Cederlund från Naturvårdsverket informerar och instruerar via Skype. Plats: Café Slottspigorna kl 18.00-20.30. Vill du ha en matigmacka så beställa gärna det någradagar innan 073-999 86 09.

Lördag 3 juni. Utflykt till Venakärret

Guckusko

Guckuskon blommar, brun kärrhök och tornfalk jagar över mader och vassar och en kärrsångare kanske stämmer upp sin sång full av härmningar. Avresa 09.00 från Nora torg, 09.30 vid Missionshuset i Älvhyttan. Ledare: Peter Bernövall och Roland Thuvander. Samarr. Nora biologiska förening.

Måndag 5 juni. Naturnatten, Nattskärre-exkursion vid Nittälven

Nattskärra

Vi hoppas på att både få höra och se nattskärra. Ledare: Kajsa Grebäck och Peter Bernövall. Tid: kl 20.00 på torget i Nora för samåkning. Utflykten kommer pågå till efter midnatt. Samarr. Nora biologiska förening.

Tisdag 20 juni. Trädgårdsbesök & erfarenhetsutbyte i Löa

Välkomna till Irène & Rolf Elmström och deras gård Gröna Ånäs i Östra Löa. För två år sedan flyttade de hit och håller nu på att bygga upp sin trädgård, mycket utifrån permakulturens principer. Hållbarhet och självförsörjning är viktigt på gården, som går i Mandelsmanns fotspår. Samåkning kl 17.30 från OK/Q8 i Nora. Medtag egen matsäck. Föranmälan sker till ankie.rauseus@telia.com.

Lördag 1 juli. Trädgårdsmarknad vid  Göthlinska gården

Vi finns med på Trädgårdsföreningens arrangemang. Vi berättar om permakultur, perenna ätliga växter/grönsaker samt Gyttorpsskolans skogsträdgård. Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig till Lena, bjarmark@gmail.com

Söndag 9 juli. Lär dig om halmhusbygge och lerklining

Vi besöker Ann Green i Slyte. Teori varvas med viss praktik. Tid: 9.30-ca 15.00. Samåkning 9.00 från Nora. Ta med oömma kläder, handskar och matsäck. Grillmöjlighet finns. Begränsat antal! Föranmälan till ankie.rauseus@telia.com.

Annat intressant att vara med på:

25 mars Framtidsforum

8-9 april Kurs om naturnära skogsbruk o besöksvänlig skog i Tiveden

6-7 maj Natursnoksledarutbildning

12-14 maj Rikskonferens

Läs mer på orebrolan.naturskyddsforeningen.se

Skriv ut program vårterminen 2017