Pedagog sökes till Nora Naturskola!

Naturskyddsföreningen i Nora har beviljats medel från Nora kommun för att bedriva naturskoleverksamhet. Därför söker vi nu en person som vill arbeta med detta på deltid med start i augusti. Läs mer här: Pedagog sökes-till-Nora-Naturskolan.pdf. Frågor rörande tjänsten kan besvaras av Kajsa Grebäck 072-546 01 06. Arbetsuppgifter: Organisera och genomföra lärarfortbildningar. Planera och genomföra utomhuspedagogiska aktiviteter med […]

Läs mer

Norapartiernas framtidsvisioner & tankar om landsbygden

I mars hade Naturskyddsföreningen en samtalskväll med lokala partierna i Nora. Nu finns partiernas visioner för år 2030 publicerade här på vår hemsida. Tag gärna del av dem! Måndag 28 maj bjuds politikerna åter in till en samtalskväll med fokus på landsbygden. Denna kväll anordnas av de lokala byalagen i Nora ihop med LRF och […]

Läs mer

Vi firar Biologiska mångfaldens dag 22 maj!

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Under 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativ till att lyfta dagen i Sverige. Tack vare mängder av eldsjälar runt om i landet arrangerades det över 70 aktiviteter […]

Läs mer

Frågor till Noras partier

Den 7/3 bjuder Naturskyddsföreningen in lokala politiker och allmänheten till en ny Café Planet-kväll. Denna kväll vill vi höra vad våra politiska partier och dess företrädare tänker och vill framöver. Vi har  gett dem ett antal frågor att förbereda sig på (se nedan). Det finns också utrymme för frågor från publiken. Samtalsledare är Kajsa Grebäck. […]

Läs mer

Vårens program klart

Äntligen är vårens programpunkter sammanställda och ivägskickade till våra medlemmar! Våra arrangemang är öppna för alla, oavsett om man är medlem eller ej, så vi hoppas att många vill vara med på det vi anordnar. Vi ser fram mot ett härligt föreningsår i naturens tecken! Programmet finns här som pdf. Program NF Nora vt 2018

Läs mer

Glada nyheter!

Nyligen fick vi besked från Boverket att de  beviljat pengar (äntligen!) för att fortsätta utveckla Gyttorps skolträdgård. Igår beslutade Nora kommun att bevilja pengar under tre år till Naturskoleverksamheten som föreningen bedriver. Det var ett väldigt roligt besked att få så här innan jul. Och pengarna är mycket värdefulla när vi ska planera verksamheten för […]

Läs mer