Skolträdgården i Gyttorp

 En myllrande skolträdgård i Nora

– tillsammans gör vi det möjligt!

Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet har under våren tillsammans med lärare och elever påbörjat anläggandet av en spännande pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolans skolgård. Projektet har uppmärksammats av flera media. Detta kan du läsa om på projektets Facebook-sida. Läs och följ gärna utvecklingen på FB-sidan: ”Gyttorps skolträdgård”.

Vi arbetar ihop med Olle Andersson, en permakulturdesigner som även skapat en plan över skolområdet. Skogsträdgården, med nöt- och fruktträd, bärbuskar och ätbara perenna växter ska utvecklas utifrån permakulturens grundprinciper, där man använder naturen som förebild.

Utvecklandet av skolans skolträdgård ska pågå under flera år och är ett sätt att både göra skolområdet mer ”lekvänlig” och inbjudande, och samtidigt ge insikt och praktisk kunskap hos både unga och vuxna om kopplingen mellan mat, hälsa och naturen. Ambitionen är att skolans skolträdgård ska blir en uppskattad och lärorik lekplats som även kan inspirera andra skolor i Sverige.

Datum, öppna för ALLA intresserade:

16-17 april  – Vi anlägger grönsaksbäddar, komposter och planterar fruktträd.

14-15 maj – Vi skapar ätliga rabatter på skolans innergård.

Lör 11 juni  – Vi färdigställer örtagården på skolans innergård, planterar ut växter och grillar korv. Tid: 10.00-15.00. (OBS! 11/6 istf. 12/6)

Sommar/höst – Vi planterar första träden i skogsträdgården m m.

Tid: 9.30-ca 16.00. Det är möjligt att vara med de dagar och tider man kan.
Medtag gärna familjen, praktiska kläder, handskar och matsäck. Redskap finns till viss del.

Hjälp oss finansiera skolträdgården!

Nu finns det möjlighet att vara med att medfinansiera skolträdgården, med nöt- och fruktträd, bärbuskar, kryddor och ätbara växter. Alla bidrag är värdefulla!

swish-logo-utan-bakgrundSwisha ditt bidrag till: 123 6416 226. Ange ”Skolträdgården”, ert namn, ev företagsnamn. 

Eller sätt in pengar på Nora Naturskyddsförenings bankkonto: 81919-140 656 257.

Vill du bidra med något annat?

T ex odlingsmaterial, gödsel, ätbara plantor, frön, trädgårdsredskap, dagstidningar m m. Kontakta:

Roland Stanbridge, Nora Naturskyddsförening. stanbridger@yahoo.se 0707-333 700.

Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan. catharina.modh@skola.nora.se.

Vill du hjälpa till att vattna och kolla till odlingarna i sommar eller bidra med något annat?

Hör gärna av dig till oss!

Roland Stanbridge, Nora Naturskyddsförening. stanbridger@yahoo.se 0707-333 700.

Ankie Rauséus, Nora Naturskyddsförening. ankie.rauseus@telia.com 070-280 74 66.

Kontaktpersoner i projektet:

Catharina Modh, lärare på Gyttorpskolan.catharina.modh@skola.nora.se, 0587-811 18.

Roland Stanbridge, Naturskyddsföreningen i Nora.stanbridger@yahoo.se, 0707-333 700.

Kajsa Grebäck, Naturskyddsföreningen i Nora. kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se, 0725-46 01 06.

Olle Andersson, permakulturdesigner, 070-656 99 66.

Skiss_Gyttorpsprojektet

logos

Bilder från det pågående arbetet