Välkommen till Norakretsen!

Naturskyddsföreningen i Nora jobbar med såväl lokala som globala frågor. Det blir så per automatik eftersom de frågor som rör natur, hållbarhet, ekologi mm rör alla på vår jord. Därför är det också viktigt att du som medlem (och icke medlem) får komma till tals och tipsa, berätta, dela ja, t o m klaga hos oss.

– Hittills har vi genom tips från medlemmar tagit ett ordentligt tag för att rädda skogen i elljusspåret i Pershyttan. Diskussioner pågår fortfarande mellan sveaskog och våra politiker/tjänstemän.

– Vi har lyssnat på de andra föreningarna i kommunen och öppnat upp för samarbete med bl a scouterna.

– Vi har tillsammans med engagerade medlemmar, allmänheten och politikerna startat vad vi kallar en omställningsprocess i kommunen. En omställning till ett hållbart och så långt det är möjligt självförsörjande samhälle. Detta för att kunna möta en oundviklig framtid utan olja och annan billig energi.

– Vi har startat upp Naturskolan i Nora. Ett klassrum i naturen i samarbete med skolledning och elever.

– Onsdagskvällar träffas alla som vill tala om och lära sig mer om natur/miljö/omställning i olika former på Kungsgatan 10 invid torget. När den gröna lampan lyser är det öppet för ALLA!

– ”Naturkompisarna” är ett projekt där alla som vill få lite sällskap eller visa något extra i naturen, kan gå med och dela glädjen i gemenskapen. Stanley Palm är kreatör och ansvarig för detta opretentiösa och trevliga arrangemang.

– Eric Borg – vår ständige sekreterare – har länge försökt få till en effektiv samåkningsform för noraborna. Nu börjar länsstyrelsen och andra större aktörer höja blicken och är intresserade av dessa lösningar. Vi tror att vi snart kan minska utsläppen och öka gemenskapen samtidigt när detta projekt satts i sjön/på vägen.

Ja det har hänt mycket på de knappt två åren som vi funnits och vi jag som ordförande har hela tiden kämpat för fler engagerade medlemmar. Det behövs inte mycket, bara det som du och dina vänner har lust och ork till. För arbetet för en bättre framtid måste vara lustfyllt annars blir det ju inte någon bättre framtid. 🙂

Så som sagt, vill du meddela oss något i vilken form det vara månde så gör det. Mejl adresser till oss alla i styrelsen hittar du längst upp på fliken ”Styrelse”.

Mvh

Henrik Perrin Ordförande

Omställning Nora – Nora mot en hållbar framtid!

Vi vet alla att något måste göras för att vårt samhälle ska kunna fungera på sikt utan att tära mer på naturens resurser än vad naturen kan återskapa. Det hållbara sam­hället hushållar med resurser och hittar nya smarta vägar för att skapa livskvalitet. Omställning Nora, en verksamhet öppen för alla i Nora kommun som vill vara med och lära och bidra i detta arbete. Att ställa om till ett hållbart samhälle berör många områden; hur vi värmer våra hus och vil­ket drivmedel vi använder, hur vi använder transporter, vad vi äter, hur mycket och vad vi köper, om nätverk – hur vi samarbetar för att nyttja våra resurser väl, och mycket, mycket annat. Bara fantasin sätter gränsen! Omställning Nora har skapat smarta sidor på Facebook: Samåkning Nora och Prylby­targruppen. Dessa Faceboooksidor, precis som Omställning Nora är öppna för alla!