Program hösten 2015

bild_hostens_program Ladda hem programmet som .pdf >>

 

Länsaktivitet:

Kurs: Påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet

Lördag 10 oktober 

Naturskyddsföreningen i Örebro och Värmlands län bjuder in till en kursen Vindkraft på rätt plats. Kursen för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Vi utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor. Plats: Naturskyddsföreningens lokal. Vadaregatan 3 i Karlskoga.
Info och anmälan: www.naturskyddsforeningen.se/vindkraft.

 

Café Planet- ”Schysst” grön ekonomi

Onsdag 14 oktober

Vi samtalar om hur våra privata besparingar kan bli klimatkloka och ”schyssta”, och hur vi kan påverka samhällets ekonomi i mer hållbar riktning. Maria Westerholm och Hanna Arneson presenterar även exempel på alternativa banker och sparformer. Tid:18.00-20.30 på Café DaCapo.

 

Skogsdag – Hur kan man jobba med natur- och viltvård i skogen?

Lördag 24 oktober

Hur kan man jobba med natur- och viltvård i skogen? För skogsintresserade och skogsägare. Medtag fika. Samling på torget i Nora kl 10, sedan åker vi ut i skogen. Åter kl 15.

Anmäl dig till 072-546 01 06, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

 

Café Planet-  Är skogen sjuk?

Onsdag 4 november

Stefan Forsberg, skogskonsulent från Skogsstyrelsen informerar om de trädsjukdomar vi ser allt mer omkring oss. Tid: 18.00-20.30 på Café DaCapo.

 

Länsaktivitet:

Gemensam sak- värderingar för hållbarhet

Lördag 7 november

Att arbeta med värderingar för hållbarhet. Tid: 10.00 – 17. 00. För mer information kontakta kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se.

 

Länsaktivitet:

Framtidsfest i Örebro för alla som deltagit i Framtidsveckan

Lördag 7 november

Tid kl 18.00. Läs mer på: www.orebrolan.naturskyddsforeningen.se

 

Café Planet- Hållbart Nora och miljöplansarbete

Onsdag 11 november

Ny dialogträff med Sofie Semstrand på BKT som informerar och lyssnar på synpunkter och förslag.Tid: 18.00-20.30 på Café DaCapo.

 

Café Planet-  Film & samtalskväll

Onsdag 9 december

Vi visar filmen om omställningsarbetet i Örebro län och diskuterar hur vi vill gå vidare lokalt i Nora. Tid: 18.00-20.30 på Café DaCapo.

Ladda hem höstens program som pdf