NaturKompisarnas regler

 1. NaturKompisarna tillhandahålles av Naturskyddsföreningen i Nora.
 2. Genom att bjuda med på en egen aktivitet kan alla som är över 18 år bli medlem i NaturKompisarna och satt upp på vår telefonlista. Denna telefonlista får endast innehålla namn och mobiltelefonnummer som går att hitta på www.hitta.se eller av medlemmen blivit uppgiven som önskat kontaktnummer. Telefonlistan används endast för SMS-utskick i samband med avisering av nyinkomna inbjudningar och om det går över 1 år utan att du som medlem själv bjuder med på någon egen aktivitet så ringer vi upp för att peppa dig och höra om du vill stå kvar på telefon / medlemslistan.
 3. Telefonlistan administreras med behörig sekretess av Naturskyddsföreningen i Noras styrelse eller en av styrelsen utsedd administratör.
 4. Styrelsen förbehåller sig rätten att utan vidare motivering stryka person från telefonlistan och själv har man rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap och med omedelbar verkan bli struken från densamma.
 5. NaturKompisarna ansvarar ej för enskilda medlemmars agerande och handlande.
 6. Deltagarstyrningen medför att NaturKompisarnas aktiviteter inte omfattas av samma försäkringsskydd som Naturskyddsföreningens övriga aktiviteter.
 7. Det är inte tillåtet att lägga upp till aktiviteter som har karaktär av dejtning, raggning eller innehåller sexuella anspelningar.
 8. Det är inte tillåtet att neka enskilda medlemmar tillträde till aktiviteter. Undantag görs
  a) aktiviteter som sker hemma hos en medlem där det står den arrangerandemedlemmen fritt att nyttja sin lagliga rätt att neka enskilda personer tillträde (BrB 4:6, Hemfridsbrott).
  b) aktiviteter med begränsat antal deltagare.
 9. Personlig information, såsom telefonnummer, adress etc., som läggs upp i anslutning till aktiviteterna läggs upp i förtroende. Denna information får endast användas i samband med den aktuella aktiviteten.
 10. Som medlem accepterar du att en bild tagen på en av våra aktiviteter, i vår Loggbok kan bli använd som illustation till en berättelse om den aktuella aktiviteten. Samtliga medlemmar har när som helst rätt att få plockat bort publicerade bilder. De bortplockade bilderna får då ej läggas upp på nytt.
 11. Ingen bild tagen på våra aktiviteter får under några omständigheter bli delad på sociala medier typ Facebook, Twitter, Histagram eller liknande utan skriftligt tillstånd från alla personer som finns med på bilden.
 12. Varje enskild medlem förutsätts hålla sig uppdaterad om eventuella tillägg/ändringar av reglerna, vilka genomförs utan vidare avisering.